Nowa aktualizacja Wapro - Pracownicze Plany Kapitałowe

Optimeks Sp. z o.o. przypomina o konieczności aktualizacji oprogramowania po 01,10,2019. Więcej tu:

Optimeks Złoty dealer Asseco Wapro

 

Co PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) oznacza dla pracodawców?


Ustawa z dnia 1 stycznia 2019 r. o  PPK narzuca na podmioty zatrudniające pracowników nowe obowiązki. Przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników są zobowiązane do zorganizowania oraz obsługi wewnętrznego programu oszczędnościowego dla zatrudnionych osób, uczestników PPK. W obsłudze tego programu są zaangażowane działy kadr i płac firm oraz ich działy księgowości.


Od kiedy PPK?


Program PPK jest wprowadzany etapami. W pierwszej kolejności obejmuje podmioty zatrudniających najwięcej pracowników. Zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy o PPK, ustawa stosowana jest do:

 

 •    podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – od dnia 1 lipca 2019
 •    podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od dnia 1 stycznia 2020
 •    podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od dnia 1 lipca 2020
 •    pozostałych podmiotów zatrudniających – od dnia 1 stycznia 2021 r. 


Przy czym, zgodnie z art. 134 ust. 4, podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej, są uprawnione do zawierania umów o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK w terminie, w którym ustawa ma zastosowanie zgodnie z ust. 1 w stosunku do podmiotu zatrudniającego, który zatrudnia największą liczbę osób zatrudnionych w tej grupie kapitałowej. W ostatnim etapie od 1 stycznia 2021 razem z pozostałymi podmiotami (art. 134 ust. 1 pkt 4 ustawy o PPK), program obejmie również jednostki sektora finansów publicznych.


Nowe obowiązki pracodawców


Biorąc pod uwagę fakt, że:

 •     PPK to program długoterminowego, dobrowolnego oszczędzania, w którym będą gromadzone prywatne oszczędności osób zatrudnionych, które będą mogły być wykorzystywane po 60 roku życia,
 •     PPK co do zasady dotyczy zatrudnionych osób na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu (PPK nie będą objęte osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą)


Łatwo można wyobrazić sobie skalę nowych obowiązków wynikających z konieczności obsługi tego programu w firmach. Na wstępie, zadaniem pracodawców będzie wybór instytucji finansowej, podpisanie z nią umowy o zarządzanie a następnie w imieniu i na rzecz zatrudnionych osób, umowy o prowadzenie PPK a następnie ciągła obsługa programu, w tym miedzy innymi:

 •     Ewidencjonowanie pracowników (uczestników PPK);
 •     Ewidencjonowanie deklaracji uczestników PPK o przystąpieniu lub rezygnacji z programu;
 •     Ewidencjonowanie zmian w wysokości naliczanych składek;
 •     Wysyłanie deklaracji oraz aktualizacji danych pracowniczych;
 •     Naliczanie składek uczestników PPK;
 •     Wysyłanie zestawień o wysokości naliczonych w modułach kadrowo płacowych i wysłanych do wybranych instytucji finansowych składkach;
 •     Księgowanie naliczonych i wypłaconych składek;


W celu sprostania tym wymaganiom wymagany będzie program komputerowy, współpracujący z modułami kadrowo - płacowymi, który zapewni obsługę tych procesów.


Automatyzacja procesów związanych z PPK w oprogramowaniu WAPRO ERP


System WAPRO ERP został przystosowany do obsługi wewnętrznego programu oszczędnościowego. Po pierwsze dostosowane zostały do nowych wymagań wspomniane wcześniej moduły kadrowo płacowe, to jest:

    Program WAPRO Gang Kadry i płace;
    Program WAPRO KAPER Księga podatkowa - jego moduł naliczania wynagrodzeń;

Moduły programów zostały rozbudowane o naliczanie składek PPK dla każdego uczestnika PPK a dodatkowo przygotowany został wspólny moduł dla obu wymienionych programów. Zapewni on pełną ewidencję wszystkich wymaganych danych i informacji oraz wysyłkę wymaganych deklaracji, zestawień, korekt deklaracji i innych wymaganych dokumentów elektronicznych do instytucji finansowych. Powyższe programy zostały dostosowanie do powyższych funkcjonalności również do obsługi przez biura rachunkowe.

W związku z powyższym przypominamy, że w dniu 01,10,2019 roku zostały wydane płatne aktualizacje do Wapro. Zachęcamy do wcześniejszego zakupu aktualizacji w Optimeks Sp z o.o. i nie pozostawiania wdrożenia jego na koniec roku. W celu otrzymania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt z naszym autoryzowanym specjalistą Panem Piotr Sędłak Kontakt

 

Więcej na temat na stronie PPK

 

Poniżej zamieszczamy aktualnie obowiązujące wersje:

Aktualne wersje oprogramowania Asseco Wapro

Aktualizacje oprogramowania Asseco Wapro cz2

 Przeczytaj też: Promocja "Miło Cię widzieć w WAPRO!"

 

Autor: Optimeks Sp. z o.o.

 

Zródło: Materiały Asseco Wapro.

Podziel się swoim komentarzem z innymi
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel